За нас

“ЖИТАРА” ООД е регистрирана през 2007 год. с основен предмет на дейност производство на хляб и хлебни изделия.
 

Тя е резултат от сливането на двете еднолични фирми на Управителя - Ангел Димитров. Едната е ЕТ „ Кирилка – Ангел Димитров „/ основна дейност мелничарство /, а другата ЕТ „ Арчър – Ивайло Ангелов „ / основна дейност хлебопроизводство /. ЕТ “ Кирилка – Ангел Димитров “, гр. Враца е регистрирана като такава с фирмено дело № 3222 / 1993 г. по описа на ВОС.

През 1998 г. фирмата сключва договор с “ Тракия Комерс “ КДА, гр. Хасково, за доставка и монтаж на машини и съоръжения за изграждане на мелница. На 21. 12. 2000 г. с Акт 16 № 416 мелницата е приета и започва своята ефективна дейност.

От 01.01.2001 г. до настоящият момент основните дейности за фирмата са:

 • Преработка на хлебна пшеница;
 • Производство на брашна и трици;
 • Складиране и разфасоване;
 • Следене качеството на произвежданите продукти;
 • Пласмент.

Дейността се развива основно на територията на гр. Враца и селата от северозападния район. Има и няколко постоянни клиенти от Ботевград, Монтана и София.

Мелницата произвежда:

 • брашно тип 500 ( бяло );
 • брашно тип 700 ( добруджа );
 • брашно тип 1150 ( типово );
 • други млевни продукти ( трици, отсевки, плева ).

Мелницата е три-валцова с капацитет 800 кг. брашно на час. 

През 2006 г. в района на мелницата се построи голям модерен хлебозавод, в които се монтира поточна линия за производство на хляб с капацитет 1000 бр. хляба на час и тогава се взе решение двете фирми да се обединят в една – „ ЖИТАРА „ ООД.

В момента в „ ЖИТАРА “ ООД работят 65 човека, като половината от тях са във фирмата от самото начало на започване на дейността.

В началото на 2008 година” ЖИТАРА” ООД инвестира в поточна линия за производство на солети под марката ”ЖИТАРА”.

В края на 2009 година е пусната и поточна линия за производство на фини точени кори под същата марка „ЖИТАРА”.

“Житара ” ООД има капацитетни мощности - 25 000 хляба за 24 часа, като произвежда заводски хляб - бял и типов по класическа технология, без подобрители, вкусен и хранителен. Традиция, новаторство и европейски стандарти с "Житара” ООД - Традиционният заводски хляб.

„Житара" ООД е член на:

 • Федерация на хлебопроизводителите и сладкарите в България.
 • Браншова камара на индустриалните хлебопроизводители и сладкари в България.
 • Браншова Бизнес Камара

Web design & Development:
DREAMmedia Creative Studio